Ochrana osobních údajů

Tyto webové stránky provozované na adrese http://www.fitden.cz neshromažďují žádné osobní či identifikační údaje koncových uživatelů stránek, a můžete je tedy procházet zcela anonymně.

Výjimkou je, poskytne-li klient své údaje prostřednictvím našeho kontaktního formuláře na podstránce "Kontakt". Takto poskytnuté údaje budou sloužit čistě k navázání případné spolupráce, případně pro účely úvodní diagnostiky fyzického stavu klienta, a nebudou nijak dále zpracovávané. Osobní údaje, které prostřednictvím formuláře shromažďujeme jsou: Jméno a příjmení, telefon, email, případné fotografie klienta a další informace, pokud je poskytne (např. věk, zdravotní omezení apod.).

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje klienta nejsou poskytnuty žádné třetí straně. Tyto údaje budou uchovány pouze po dobu spolupráce, a následně smazány, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro něž byly shromážděny. Výjimkou je pouze stav, kdy se klient rozhodl udělit souhlas s uveřejněním svých údajů v referencích na těchto webových stránkách.

Klient má právo požádat o smazání jeho osobních údajů, právo na jejich opravu, včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. K tomuto účelu využijte naše kontakty.

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné ode dne 14. 5. 2018.